Opleidingen

Reddingsbrigade Nederland verenigt meer dan 100 jaar ervaring in toezicht houden, zwemmend redden en varend redden. Leden van reddingsbrigades kunnen met het oog daarop een scala van opleidingen volgen. Deze vallen onder de opleidingslijnen Elementair zwemmen, Lifesaving, Lifeguarding, Kader en Bondskader. Instromen is al op jonge leeftijd mogelijk. Zwemveiligheid en zelfredzaamheid staan vanaf de start centraal. Daarnaast worden opleidingen voor externen verzorgd.

Aansluitend kan gekozen worden voor het behalen van de Junior Redder-diploma’s. Daarbij leert de leerling eerst, spelenderwijs en op een plezierige manier, om zichzelf in het water te redden. Vervolgens leert hij of zij vriendjes en vriendinnetjes te redden met hulp- en reddingsmiddelen. Kinderen worden zo een volwaardig redder oftewel lifesaver. Een lifesaver kan zich verder bekwamen via de lifesavingsport, waar competitie en verantwoordelijkheid samengaan. Daarnaast is doorontwikkelen tot lifeguard mogelijk. Lifeguards houden toezicht aan de kust, bij binnenwater en tijdens evenementen, op of nabij het water. Specialiseren is eveneens een optie, zoals tot reddingsbrigadechauffeur en schipper op een reddingsboot of waterscooter.
505962c3-3457-450d-97bb-633c42c644bb

Reddingsbrigade Erica is, als zelfstandige
vereniging, aangesloten bij Reddingsbrigade
Nederland (KNBRD), de koepelorganisatie.