Doneren / sponsoren

De vereniging draait in zijn geheel door de belangeloze inzet van vele vrijwilligers. Met uw financiële bijdrage steunt u een sportief en maatschappelijk doel en helpt u ons de verdrinkingsdood te bestrijden.

Doneren

Eenmalige donatie

Wilt u ons eenmalig financieel steunen?
Maak dan uw gift over op bankrekeningnummer:
NL37 RABO 0134 3479 78 ten name van Reddingsbrigade Erica.

Periodieke donatie

Wilt u ons periodiek financieel steunen?
Dan kunt u contact opnemen via info@reddingsbrigade-erica.nl, dan kunnen wij u berichten over de mogelijkheden.

Sponsoren

Een andere mogelijkheid is dat u uw bedrijf sponsor van Reddingsbrigade Erica maakt.
Sponsoring kan middels een eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage, dan wel door het schenken van goederen.

Voor informatie en afspraken aangaande sponsoring kunt u contact opnemen via info@reddingsbrigade-erica.nl, dan kunnen wij u berichten over de mogelijkheden.

Reddingsbrigade Erica is, als zelfstandige
vereniging, aangesloten bij Reddingsbrigade
Nederland (KNBRD), de koepelorganisatie.