Lid worden

Hebben wij je helemaal enthousiast gemaakt, mail ons dan. Je kunt dan een afspraak maken om gebruik te maken van drie gratis proeflessen. Dit is de ideale manier om nog meer informatie te verkrijgen en de sfeer van onze vereniging te proeven. 

Lidmaatschap

Contributie

Jeugdleden: € 80,- per jaar
Volwassen leden: € 95,- per jaar

Zwemtijden

Opleidingen jeugd iedere zaterdag:
1e uur van 16.00 – 17.00 uur
2e uur van 17.00 – 18.00 uur

Recreatief zwemmen voor leden 16+ jaar iedere woensdag:
21.00 – 22.00 uur

Afmelden lidmaatschap

In de statuten van Reddingsbrigade Erica staat vermeld, dat het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door de vereniging. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het betreffende jaar, mits een opzegtermijn van minimaal 4 weken in acht genomen wordt. Wanneer echter 2 weken voor het halve jaar (1 juli) opgezegd wordt, zal geen contributie meer verschuldigd zijn voor het nog niet verstreken half jaar, mits alle financiële verplichtingen voldaan zijn. Afmelden kan uitsluitend door een email te zenden naar lidmaatschap@reddingsbrigade-erica.nl
Kunt u geen email verzenden, dan volstaat een brief gericht aan de Secretaris. In beide gevallen is de afmelding pas definitief na een schriftelijke bevestiging.

Reddingsbrigade Erica is, als zelfstandige
vereniging, aangesloten bij Reddingsbrigade
Nederland (KNBRD), de koepelorganisatie.