Waterhulpverlening

Toezicht bij evenementen

Reddingsbrigades zijn op verzoek en op eigen initiatief preventief aanwezig bij watergerelateerde evenementen om een toezichthoudende rol te vervullen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de organisatie van het evenement, andere hulpverleningsorganisaties en zo nodig deelnemers.

Hiervoor kunnen verschillende vaartuigen en reddingsmiddelen worden ingezet. Alle bemanningsleden beschikken over een EHBO-diploma, waardoor zij ook in staat zijn een slachtoffer eerste hulp te bieden. Voorbeelden van evenementen waar reddingsbrigades betrokken zijn: nieuwjaarsduiken, sportwedstrijden, huldigingen te water, maritieme events, sinterklaasintochten.