Privacybeleid

Reddingsbrigade Erica hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reddingsbrigade Erica houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Hieronder kun u onze documenten inzien of downloaden hoe we omgaan met uw persoongegevens.