Reddingsbrigades zijn verspreid over het land, zowel aan de kust als bij binnenwater, preventief aanwezig voor toezicht en voor hulpverlening indien nodig. Op verzoek van een gemeente of veiligheidsregio kan een dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden afgesloten, waarin afspraken over toezicht worden vastgelegd. Reddingsbrigade Nederland is een erkende hulpverleningsdienst, aangewezen als wettelijk erkende gebruiker van de hulpverleningsstriping alsook van optische en geluidssignalen.